February 7, 2008

Mahal Kita
Kung nasaan ka
Sana ay naroon ako
Ang mahalin ka,
Yun ang ligaya ko
Dito sa aking puso
May munting paraiso
Naghahari pagmamahal
At ang pag-ibig mo

Mahal kita, walang hanggan
Iibigin ka, ikaw lamang
Itatangi ko magpakailanman
Hinding-hindi ka iiwan
Mahal kita asahan mo
Ang puso ko'y tanging sa'yo
Sa aking pangako
Sana'y umasa ka
Mahal kita, mahal kita
Wala nang iba


Kung nasaan ka,
Naroon din ang langit ko
Lahat ng araw,
Nagdiriwang ako
Dito sa aking puso
Ang ating paraiso
Ang tahanan ng pag-ibig
Na di magbabago

Mahal kita, walang hanggan
Iibigin ka, ikaw lamang
Itatangi ko magpakailanman
Hinding-hindi ka iiwan
Mahal kita asahan mo
Ang puso ko'y tanging sa'yo
Sa aking pangako
Sana'y umasa ka
Mahal kita, mahal kita
Wala nang iba


No comments:

Post a Comment

Be kind to post your insights. Thanks.

Popular Posts