October 30, 2008

ANG PLASTIK

kayo na ang humusga kung ang titulo ng akdang ito ay tungkol sa materyal na bagay.

No comments:

Post a Comment

Be kind to post your insights. Thanks.

Popular Posts